Dofinansowania

W zakresie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych osoby fizyczne mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania:

 

Program „Mój prąd”

Przeznaczony jest dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Dotychczas odbyły się dwie edycje programu – w 2019 r  i 2020 r.

Skala zainteresowania skorzystaniem z możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych była tak olbrzymia, że zwiększono do 1,1 mld zł pulę środków, przeznaczonych na ten cel. Z uwagi na wyczerpanie się środków, skrócono nawet termin przyjmowania wniosków ( z przyjętej wcześniej daty 18 grudnia do 6 grudnia ub. roku).

Dopłaty nie były przyznawane osobom, które posiadały już działający system PV i zamierzały go jedynie rozbudować.

 

Na co przysługuje dotacja?

Przeznaczony jest dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Dotychczas odbyły się dwie edycje programu – w 2019 r  i 2020 r.

Skala zainteresowania skorzystaniem z możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych była tak olbrzymia, że zwiększono do 1,1 mld zł pulę środków, przeznaczonych na ten cel. Z uwagi na wyczerpanie się środków, skrócono nawet termin przyjmowania wniosków ( z przyjętej wcześniej daty 18 grudnia do 6 grudnia ub. roku).

Dopłaty nie były przyznawane osobom, które posiadały już działający system PV i zamierzały go jedynie rozbudować.

 

CO DALEJ Z PROGRAMEM „MÓJ PRĄD”?

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że program będzie kontynuowany również w tym roku. Rozpoczęcie naboru planowane jest na 1 lipca 2021 r.

 

Ogólne zasady programu nie ulegną zmianie - nadal będzie dotyczył instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW oraz instalacji już zrealizowanych, podłączonych do sieci dystrybucyjnej; kwalifikowane będą koszty poniesione od 1 lutego 2020 roku.

 

Zasygnalizowano jednak zmiany, dotyczące zakresu dofinansowywanych inwestycji. Nadal trwają prace nad ustaleniem poziomu dotacji, brane są pod uwagę również rozwiązania ekologiczne, powiązane z fotowoltaiką:

- punkty ładowania ( ładowarki ) do samochodów elektrycznych

- inteligentne systemy zarządzania energią w domu

- magazyny ciepła/chłodu

- lokalne magazyny energii

 

Z informacji podanych przez NGOŚiGW wynika, że premiowane mają być przedsięwzięcia z zastosowaniem urządzeń, zwiększających autokonsumpcję wyprodukowanej energii.

 

Nie przedstawiono jeszcze zakresu ani form wsparcia w ramach programu „Mój Prad 3.0”.

 

Program będzie realizowany ze środków unijnych, ale rozważana jest również opcja udzielania pferefencyjnych kredytów z opcją ich umarzania.

 

Najbardziej aktualne informacje są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1736,moj-prad-3-0-na-nowych-zasadach.html

Ulga termomodernizacyjna

 

 

Ulga Termomodernizacyjna zakłada, że osoba zainteresowana zwrotem poniesionych nakładów może wprowadzić w koszty uzyskania przychodu do rozliczenia rocznego PIT koszt instalacji fotowoltaicznej, pomniejszonej o dotację z tytułu programu „Mój Prąd”, czyli o kwotę jaką odliczył do 5000 zł.

Maksymalna kwota instalacji do odliczenia nie może przekraczać 53 000 zł; może być odliczana maksymalnie do sześciu lat.

Fotowoltaika dla rolnika

 

 

Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć od podatku rolnego  25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Ulga inwestycyjna dla prosumenta będącego rolnikiem jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika w danym roku rozliczeniowym, przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w fotowoltaikę

Skontaktuj się
z nami