Dofinansowania


Makiety domu oraz lupa powiększająca czerwoną strzałkęMój prąd 4.0

Wraz z początkiem kwietnia 2022 roku ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” 4.0.

Wniosek może być składany wyłącznie w formie elektronicznej i - jak zaznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej - jakakolwiek próba złożenia dokumentów w formie papierowej będzie automatycznie odrzucana. Tegoroczna edycja programu “Mój Prąd” cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego procedowanie prawidłowo złożonego wniosku może wynosić nawet kilka miesięcy.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 855 000 tys.

Według ogłoszonych zasad dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także prosumenci, którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przeszli na nowy system rozliczeń (zmiana potwierdzona przez OSD).

 

 


Najważniejsze zasady nowej edycji programu

- nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
- dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
- dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji o mocy 2-10 kW,
- wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się
- dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020 r.,
- program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
- w programie premiowane są rozwiązania z zastosowaniem dodatkowo magazynów energii, magazynów ciepła i chłodu oraz systemami zarządzania energią (HEMS).

Regulamin i szczegółowe zasady programu

 

 

notes

 

Jakie dokumenty przygotować?

Aby starać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej należy do wniosku dołączyć kilka istotnych dokumentów. Są to:

  • kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód opłacenia faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie).

 

Fotowoltaika dla rolnika

Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć od podatku rolnego 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne. Ulga inwestycyjna dla prosumenta będącego rolnikiem jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami.

 

Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika w danym roku rozliczeniowym, przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w fotowoltaikę

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga Termomodernizacyjna zakłada, że osoba zainteresowana zwrotem poniesionych nakładów może wprowadzić w koszty uzyskania przychodu do rozliczenia rocznego PIT koszt instalacji fotowoltaicznej, pomniejszonej o dotację z tytułu programu „Mój Prąd”.

 

Maksymalna kwota instalacji do odliczenia nie może przekraczać
53 000 zł; może być odliczana maksymalnie do sześciu lat.

 

Klient może skorzystać z zakupu ratalnego:

bank

 

bank