Dofinansowania

Mój prąd 3.0

Wraz z początkiem lipca 2021 roku ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wniosek może być składany wyłącznie w formie elektronicznej i, jak zaznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, jakakolwiek próba złożenia dokumentów w formie papierowej będzie automatycznie odrzucana. Tegoroczna edycja programu “Mój Prąd” cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego procedowanie prawidłowo złożonego wniosku może wynosić ok. 6-7 miesięcy.

Jak uzyskać dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania z programu “Mój Prąd” należy przede wszystkim zakupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną. W dalszej kolejności konieczne jest podłączenie przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. Co niezwykle istotne – instalacja nie może być przyłączona przed 1 lutego 2020 roku. Jest to związane z nowymi zasadami, które weszły w życie z początkiem 2021 roku. Ostatnim z etapów jest podpisanie umowy z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

 

Dopiero po odpowiednim podłączeniu mikroinstalacji możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Dokument w wersji elektronicznej można wysłać w terminie od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku. O wyniku oceny każdy z inwestorów zostanie poinformowany mailem, jednak możliwe jest kontrolowanie aktualnego statusu wniosku online.

Jakie dokumenty przygotować?

Aby starać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej należy do wniosku dołączyć kilka istotnych dokumentów. Są to:

kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

dowód opłacenia faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie,

zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

pełnomocnictwo  (w przypadku, gdy wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O wypłatę dotacji w wysokości do 3.000 zł może ubiegać się osoba fizyczna, która jest właścicielem mikroinstalacji fotowoltaicznej wyposażonej w licznik dwukierunkowy. System, na jaki składany jest wniosek powinien posiadać moc od 2 do 10 kW i być wykorzystywany do celów mieszkaniowych. Co bardzo istotne, inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji, a wszelkie wydatki powinny być poniesione od 1 lutego 2020 roku. We wniosku należy podać informacje, takie jak imię, nazwisko oraz PESEL właściciela mikroinstalacji, a ponadto również moc instalacji i całkowity koszt przeznaczony na wykonanie systemu fotowoltaicznego.

Co zyskujesz?

Dołączenie do programu “Mój Prąd” niesie za sobą szereg zalet. Przede wszystkim możliwy jest zwrot kosztów inwestycji w wysokości 3.000 zł. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem, można odliczyć od podatku. Jest to związane z ulgą termomodernizacyjną. Jak pokazują statystyki, zwrot z instalacji systemu fotowoltaicznego następuje średnio po 6-8 latach.

NIE ZWLEKAJ!

Wypełnij wniosek już dzisiaj!

Przejdź

Fotowoltaika dla rolnika

Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć od podatku rolnego  25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne. Ulga inwestycyjna dla prosumenta będącego rolnikiem jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami.

 

Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika w danym roku rozliczeniowym, przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna

Ulga Termomodernizacyjna zakłada, że osoba zainteresowana zwrotem poniesionych nakładów może wprowadzić w koszty uzyskania przychodu do rozliczenia rocznego PIT koszt instalacji fotowoltaicznej, pomniejszonej o dotację z tytułu programu „Mój Prąd”, czyli o kwotę 3000 zł.

 

Maksymalna kwota instalacji do odliczenia nie może przekraczać 53 000 zł; może być odliczana maksymalnie do sześciu lat.

Klient może skorzystać z zakupu ratalnego:

Skontaktuj się
z nami