Dofinansowania

W zakresie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych osoby fizyczne mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania:

 

Program „Mój prąd”

Przeznaczony jest dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Na co przysługuje dotacja?

Program zakłada dotację inwestycji przy montażu instalacji fotowoltaicznej o wielkości od 2kW do 10kW. Prosument otrzymuje zwrot 50% kosztów kwalifikowanych( panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna), nie więcej jednak niż 5 000,00 zł.

Dopłaty nie są przyznawane osobom, które posiadają już działający system PV i zamierzają go rozbudować.

Dotacja z programu "Mój prąd" nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT).

Założenia programu „Mój Prąd” oraz szczegółowy regulamin są ogólnie dostępne, m. in. Są opublikowane na stronie gov.pl

W tym roku dotacje na montaż instalacji przeznaczone są dla osób, które złożą wnioski w terminie od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku.

Złóż wniosek

Załączniki do wniosku o dopłatę z programu "Mój prąd"

 

Osoby składające wniosek powinny dołączyć do niego 4 załączniki:

 1. Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
 2. Dowód zapłaty faktury.
 3. Zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna.
 4. Podpisaną klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" w związku z RODO.

Wskazówki i niezbędne informacje znajdują na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: NFoŚiGW.gov.pl

Złożenie wniosku o dotację na fotowoltaikę on-line

 

Od 21 października 2019 roku wnioski o dopłaty do fotowoltaiki można składać na trzy sposoby:

 1. Elektronicznie; do złożenia wniosku przez Internet trzeba posiadać profil zaufany (eGO) lub e-dowód wraz z czytnikiem NFC podłączonym do komputera. Wniosek można znaleźć na stronie gov.pl, gdzie należy wybrać zakładkę "Dla obywatela", kliknąć w moduł "Praca i biznes", a następnie w moduł "Zasiłki i pomoc finansowa" - tu pod hasłem "Energia" znajduje się usługa: "Skorzystaj z programu Mój prąd". Beneficjent otrzymuje powiadomienie o przyznaniu dotacji elektronicznie - w wiadomości e-mail. Usługa jest bezpłatna.
 2. Pocztą - wysyłka listownie lub kurierem na adres:

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  ul. Konstruktorska 1

  02-673 Warszawa

 3. Osobiście  - wnioski opatrzone własnoręcznym podpisem składającego w kopercie opatrzonej dopiskiem „Program priorytetowy „Mój Prąd” można dostarczyć do NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Programem "Mój prąd" zajmuje się wyłącznie NFOŚiGW w Warszawie. Wniosków nie przyjmują i nie rozpatrują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym

 

Jak informuje NFOŚiGW "nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa."

 

Program „Mój Prąd” został przewidziany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.

Ulga termoizolacyjna

 

 

Ulga Termomodernizacyjna zakłada, że osoba zainteresowana zwrotem poniesionych nakładów może wprowadzić w koszty uzyskania przychodu do rozliczenia rocznego PIT koszt instalacji fotowoltaicznej, pomniejszonej o dotację z tytułu programu „Mój Prąd”, czyli o kwotę jaką odliczył do 5000 zł.

Maksymalna kwota instalacji do odliczenia nie może przekraczać 53 000 zł; może być odliczana maksymalnie do sześciu lat.

Fotowoltaika dla rolnika

 

 

Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć od podatku rolnego  25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Ulga inwestycyjna dla prosumenta będącego rolnikiem jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika w danym roku rozliczeniowym, przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w fotowoltaikę

Skontaktuj się
z nami