Kolektor płaski czy próżniowy?

Nasza firma poleca do stosowania w Polskich warunkach atmosferycznych i nasłonecznienia kolektory płaskie. Jednak do każdej instalacji podchodzimy indywidualnie i wybór zależy od konkretnych oczekiwań użytkowników i warunków montażu.

Kolektory słoneczne

Podstawowym kryterium doboru powinien być jak największy efekt ekonomiczny inwestycji w odniesieniu do kosztu zakupu instalacji.

Najważniejszą częścią kolektora słonecznego, tak próżniowego, jak i płaskiego, jest powierzchnia czynna, czyli ta, którą kolektor słoneczny „przyjmuje” promieniowanie słoneczne, nazywana powierzchnią APERTURY. Im większa powierzchnia apertury, tym więcej kolektor słoneczny przyjmie energii w ciągu dnia. Dlatego dobrym kryterium porównawczym kolektorów słonecznych jest ich cena w odniesieniu właśnie do powierzchni apertury, wyrażonej w [zł/m2ap]. Załóżmy, że dobieramy taką ilość kolektorów każdego rodzaju, aby ich powierzchnie apertury były identyczne i porównajmy wtedy ceny. W takim rozumieniu ceny kolektorów próżniowych są znacznie większe, dochodzące nawet do 370% ceny kolektora płaskiego. Tak znaczną różnicę determinuje sama budowa kolektora, gdzie powierzchnia apertury w kolektorach próżniowych jest znacznie mniejsza. W takim zestawieniu ceny netto kolektorów płaskich kształtują się od 613 zł/m2ap (KS2000TPAm) do 830 zł/m2ap (KS2000TLP), podczas gdy próżniowych 2258 zł/m2ap (KSR10). W skrajnej więc sytuacji różnica w cenie, między kolektorem płaskim a próżniowym, może być nawet niemal 4-krotna.

Odnosząc się do cen netto kolektora słonecznego tego samego producenta, nawet najtańszy kolektor próżniowy (2290 zł) będzie droższy od najdroższych kolektorów płaskich (1510 zł). Płaskie też wygrywają, porównując efekty pracy, szczególnie latem. Ten sam kolektor próżniowy będzie się cechował niższymi uzyskami ciepła od większości kolektorów płaskich.

W porównaniu „Kolektor płaski czy próżniowy”, z uwzględnieniem kryterium ceny, zdecydowanie korzystniej prezentują się kolektory płaskie. A zatem, analizując rynek kolektorów słonecznych, uzasadnione jest stwierdzenie, że pozyskiwane z kolektorów próżniowych ciepło jest „drogie”.

 

W czym zatem są lepsze próżniowe?

Kolektor słoneczny próżniowy zbudowany jest z szeregu rur szklanych (zobacz rys.2), w środku których panuje próżnia (głębokie podciśnienie 0,01-0,001 Pa). Szklane rury pełnią rolę termosu, w których umieszczono absorber promieniowania, izolując go termicznie od otoczenia. Rurki te można przekręcić o dowolny kąt, tak aby optymalnie dobrać punkt pracy kolektora. Kolektory próżniowe mogą być zamontowane nawet pionowo na ścianie budynku. Kolektory płaskie nie mają takiej właściwości. Ma to szczególne znaczenie, gdy istnieją niekorzystne warunki zabudowy. W tej kategorii wygrywają kolektory próżniowe, (np. KSR10), które pozwalają na większą dowolność w usytuowaniu ich względem stron świata i względem poziomu dachu czy terenu.

Próżniowe kolektory słoneczne, jak już wspomniano, zbudowane są z rurek-termosów (dlatego próżniowe), z absorberem promieniowania słonecznego w środku (zobacz rys.5). Ich straty ciepła oddawane do otoczenia są znacznie niższe niż kolektorów płaskich, które nie posiadają takich termosów. Powszechnie uważa się, że kolektory próżniowe, bardziej niż płaskie, nadają się do pracy w zimie. Czy aby na pewno? Praca kolektorów słonecznych zimą nie jest wcale zagadnieniem łatwym, dlatego, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zalecamy przeczytać nasze artykuły: Kolektory słoneczne zimą oraz Kolektory słoneczne latem.

Kolektory słoneczne próżniowe na rynkach krajów rozwiniętych w zakresie energetyki słonecznej, nie zajmują znaczącego udziału w sprzedaży. Wyjątkiem jest Szwecja, gdzie 34% sprzedawanych kolektorów stanowiły kolektory próżniowe, Austria - 4%, Niemcy 10%, Francja 3,5%, w Szwajcarii 7%. W Polsce udział kolektorów próżniowych przekracza 24%! Jednak znaczna część tych kolektorów odbiega wyraźnie od standardów, jakie powinny spełniać te urządzenia. Dane pochodzą z raportu ESTIF 2011 r. (źródło: estif.org). Jeżeli już chcemy zdecydować się na zakup kolektorów próżniowych, to takich, których sprawność będzie zdecydowanie wyższa niż kolektorów płaskich, co w praktyce osiągane jest przez kolektory z rurami próżniowymi 1-ściennymi.

Nasza firma poleca do stosowania w Polskich warunkach atmosferycznych i nasłonecznienia kolektory płaskie. Jednak do każdej instalacji podchodzimy indywidualnie i wybór zależy od konkretnych oczekiwań użytkowników i warunków montażu.