Jak wygląda rozliczenie instalacji fotowoltaicznej z zakładem energetycznym?

W ostatnim czasie instalacje fotowoltaiczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem konsumentów, jednak tym, co przez długi czas zniechęcało do montażu paneli, było przekonanie o skomplikowanym procesie rozliczania się z zakładem energetycznym.

System rozliczeń jest prosty i nie zmienił się od kilku lat. Każda, nawet niedoświadczona w tego typu sprawozdaniach osoba nie będzie miała problemów z wygodną kalkulacją kosztów.

 

Wygodny system upustów

Zarówno osoby prywatne, właściciele gospodarstw rolnych, jak i przedsiębiorstw decydujący się na montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 50 kWp mogą stać się prosumentami. Są to osoby, które jednocześnie zużywają oraz wytwarzają energię elektryczną, korzystając z odnawialnych źródeł energii. W przypadku paneli fotowoltaicznych prosument przekazuje nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci, a następnie może całkowicie za darmo wykorzystać jej 80 procent w ciągu kolejnych 365 dni (70% w instalacjach powyżej 10 kWp). Nadwyżki powstają w ciągu dnia, gdy świeci słońce i jest produkcja, a nasze urządzenia domowe nie są w stanie zużyć na bieżąco całej produkowanej energii. Ta energia wędruje wtedy do sieci i możemy ją wykorzystać później, tracąc niestety 20 procent.

W 2014 roku w Polsce powstały pierwsze uregulowania prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, na mocy których nadmiar ekologicznej produkcji można było korzystnie sprzedać. Niestety po zmianie władzy nowe rządy PiSu w 2016 roku szybko to zmieniły i do dzisiaj możemy tylko odliczać od własnego zużycia, tracąc wspomniane 20% lub więcej.

 

Niezbędne formalności

Aby stać się jednoczesnym konsumentem oraz producentem konieczne jest zarejestrowanie wybudowanej już elektrowni domowej w zakładzie energetycznym. Odbywa się to na zasadzie zgłoszenia, czyli zakład nie może odmówić. Najczęściej robi to w imieniu inwestora firma montująca panele. Skutkuje to podpisaniem odpowiedniej umowy z zakładem energetycznym, w myśl której obie strony zawierają porozumienie o świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Takie same zasady obowiązują także wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Aby w odpowiedni sposób dokonywać rozliczeń prądu z paneli fotowoltaicznych konieczna jest wymiana licznika energii elektrycznej przez i na koszt zakładu energetycznego. Mimo, iż teoretycznie od tej chwili prosument może całkowicie samodzielnie zaspokajać swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, cały czas będzie on otrzymywał rachunki, gdyż ponosi tzw. opłaty stałe związane przede wszystkim z usługami dystrybucji - opłaty sieciowe, przejściowe, abonamentowe. W każdym przypadku częstotliwość otrzymywania okresowych rachunków rozliczeniowych jest uzależniona od umowy zawartej z zakładem energetycznym, najczęściej są dwa rachunki w roku.

Każdego roku zakład energetyczny ma obowiązek przesłania do prosumenta zestawienia zawierającego informacje na temat energii pobranej z zakładu, energii przesłanej do sieci oraz energii przechowywanej w sieci w celu ponownego wykorzystania.