Jak przygotować dach do montażu fotowoltaiki?

Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach swoich domów. Fotowoltaika pozwala na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej, a także przyczynia się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jednak zanim zdecydujemy się na montaż fotowoltaiki warto sprawdzić, czy nasz dach jest odpowiednio przygotowany. W artykule przedstawimy cztery kluczowe aspekty, które warto wziąć pod uwagę przed montażem paneli słonecznych.

 

Jakie są wymagania techniczne dla dachu przed montażem paneli fotowoltaicznych?

Pierwszym krokiem w przygotowaniu dachu do montażu fotowoltaiki jest ocena jego stanu technicznego. Dach powinien być stabilny i wytrzymały, ponieważ panele słoneczne mogą wpłynąć na obciążenie konstrukcji budynku. Warto również sprawdzić, czy pokrycie dachowe jest w dobrym stanie oraz czy nie ma żadnych nieszczelności lub uszkodzeń. W przypadku starszych budynków może okazać się konieczne wykonanie dodatkowych prac remontowych przed zamontowaniem paneli słonecznych.

Kolejnym istotnym aspektem jest sprawdzenie, czy kierunek i nachylenie dachu są odpowiednie do montażu paneli fotowoltaicznych. Optymalny kierunek dla paneli to południe, gdyż wówczas absorbują one największą ilość promieni słonecznych w ciągu dnia. Jeśli dach nie jest zorientowany na południe, warto rozważyć montaż fotowoltaiki na specjalnych konstrukcjach. Nakierują one odpowiednio panele oraz umożliwią regulację kąta nachylenia. Optymalne nachylenie dachu powinno wynosić około 30–35 stopni. Warto również sprawdzić, czy w pobliżu dachu nie ma drzew czy budynków, które mogą zasłaniać dostęp światła słonecznego.

 

Jakie przepisy prawne dotyczą montażu paneli fotowoltaicznych na dachu?

Przed przystąpieniem do montażu paneli fotowoltaicznych warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz ewentualnymi wymaganiami lokalnymi. W Polsce montaż paneli fotowoltaicznych na dachu domu bądź na terenie nieruchomości uregulowany jest w trzech ustawach:

  • Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Prawie budowlanym,
  • Prawie energetycznym.

Warto zaznaczyć, że instalacje o mocy do 150kW nie wymagają pozwolenia na budowę bez względu na to, czy powstają na dachu czy na gruncie.

W kwestii ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych większość firm uwzględnia je w ubezpieczeniu stałych elementów budynku, natomiast przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem warto zwrócić uwagę czy w ogólnych warunkach ubezpieczenia panele są objęte ochroną.