Dofinansowania na rok 2021, ze szczególnym uwzględnieniem programu "Mój prąd"


Z dniem 1 lipca 2021 ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wnioski o dotacje realizowane w ramach programu “Mój Prąd 3.0” mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dokumenty złożone w formie papierowej oraz wysyłane na adres instytucji będą automatycznie odrzucane.

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby starać się o pozyskanie dofinansowania należy przede wszystkim zakupić oraz zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną ( nie może to być rozbudowa już istniejącej instalacji). W dalszej kolejności konieczne jest podłączenie przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. Instalacja nie może być przyłączona przed 1 lutego 2020 roku. Jest to związane z nowymi zasadami, które weszły w życie z początkiem 2021 roku.

Po zamontowaniu licznika dwukierunkowego konieczne jest podpisanie umowy z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Po wykonaniu wszystkich kroków można przystąpić do wypełniania wniosku. Powinien być on złożony w terminie od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji budżetu. Nie należy więc z tym zwlekać, gdyż kluczowe znaczenie ma w tym przypadku kolejność zgłoszeń. Wniosek zawiera kilka niezbędnych informacji, takich jak imię, nazwisko oraz pesel właściciela instalacji, lokalizacja systemu fotowoltaicznego, a także koszt, moc oraz data przyłączenia instalacji. O wyniku oceny każda z osób zostanie poinformowana mailem, jednak aktualny status wniosku można na bieżąco kontrolować online.

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość przyznanej dotacji jest wyliczana przez generator wniosków o dofinansowanie na podstawie wpisanego kosztu kwalifikacyjnego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 3.000 zł. Jeśli więc kwota wyliczonego dofinansowania jest niższa, należy sprawdzić poprawność kwoty wpisanej w polu “koszt kwalifikacyjny”. W polu tym należy ująć sumę wydatków przeznaczonych na zakup, montaż, odbiór oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

 

Znaczenie dofinansowania

Program “Mój Prąd” od chwili uruchmomienia odgrywa kluczową rolę w budowaniu rynku fotowoltaicznego w Polsce i - jak wynika z przeprowadzonych badań - cały czas stanowi istotne wsparcie nie tylko dla konsumentów, ale całej branży energetyki słonecznej. Początkowo zakładano, że na program “Mój Prąd” zostanie przeznaczony 1 mld zł. Okazuje się jednak, że kwota ta została już przekroczona o około 100 mln zł. Jak pokazują statystyki, z dofinansowania skorzystało już blisko 220 000 inwestorów. Znawcy tematu nie mają wątpliwości, że program “Mój Prąd” przyniósł spektakularne rezultaty. Jak do tej pory pozwolił ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 921 tysięcy ton rocznie. Nie bez znaczenia jest również wzrost świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii. To między innymi dzięki dotacji “Mój Prąd” mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią najliczniejszą grupę systemów PV w Polsce.

 

Najważniejsze zasady programu “Mój Prąd 3.0”

O ile sam proces składania i weryfikacji wniosków nie różni się od tego z ubiegłych lat, to jednak doszło do kilku innych ważnych zmian, o których należy w tym miejscu wspomnieć. Przede wszystkim zmieniła się kwota dofinansowania. Do tej pory wynosiła ona maksymalnie 5.000 złotych, jednak od 1 lipca to już 3.000 złotych. To, co jest niezwykle istotne w przypadku dofinansowania, to rodzaj zastosowanych urządzeń fotowoltaicznych. Powinny być one nowe, a zatem nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Osoba, która otrzymała dotację ma obowiązek korzystania z instalacji przez okres co najmniej 5 lat od daty wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie właściciel systemu może być zobligowany do zwrotu całej kwoty.

Należy podkreślić, że dotacja przyznawana jest nie na osobę, a na instalację. Oznacza to, że jeśli jedna osoba posiada dwa domy wyposażone w instalację fotowoltaiczną, może ona złożyć dwa osobne wnioski o uzyskanie dofinansowania. Oprócz tego istotne jest, aby dokładnie obliczyć moc całego systemu. Wyprodukowana energia nie może przekroczyć 120 procent energii pobranej w danym roku rozliczeniowym. Oznacza to, że nie należy instalować zbyt dużej instalacji dla potrzeb konkretnego gospodarstwa domowego.